Specialisté na dodávky
do zdravotnictví již od roku 1990
Česky English
subpage-bg

Aktualizovaná nabídka školení

Aktualizovaná nabídka školení1.2.2023
Aktualizovali jsme nabídku školení. Všechna školení jsou akreditována MPSV v rámci programu celoživotního vzdělávání.

Prodejem našich produktů a služeb měníme zažité pracovní postupy a procesy ve zdravotnických zařízeních v segmentu nemocniční péče a sociálních služeb. Naše produkty a služby slouží ke zlepšení života pacientů/ klientů, zvyšují efektivitu práce ošetřujícího personálu, bezpečnost a provozní účinnost poskytované péče.

Abychom zajistili optimální implementaci nově pořízených produktů, tzn. správné využití dodaných prostředků, které přinese očekávané výsledky, nabízíme tréninky a školení, které s tímto složitým úkolem pomohou. Naši odborníci na místě problematiku vysvětlí, na praktických příkladech ukáží a následně účastníky provedou nácvikem, tzv. drilem.

Nabízená školení

Bezpečné přesuny a polohování

Kurz je zaměřen převážně na přesuny osob se sníženou pohyblivostí s přesahem do oblasti polohování. Cílem kurzu je naučit účastníky přesuny provádět, proto se v průběhu kurzu trénuje ve skupinách. Účastníci kurzu si navzájem na sobě přesuny trénují. 

Vše o polohování

Kurz je zaměřen na oblast polohování dlouhodobě ležících osob. Cílem kurzu je detailní osvětlení problematiky polohování, definice oblastí, kde je polohování nutné, nácvik základních poloh a praktické osvojení úkonů polohování - ve skupině i samostatně.

Ke stažení

Katalog s nabídkou seminářů a školení

Fotogalerie

Aktualizovaná nabídka školení
Nahoru