Specialisté na dodávky
do zdravotnictví již od roku 1990
Česky English
subpage-bg

Školení

Prodejem našich produktů a služeb měníme zažité pracovní postupy a procesy ve zdravotnických zařízeních v segmentu nemocniční péče a sociálních služeb. Naše produkty a služby slouží ke zlepšení života pacientů/ klientů, zvyšují efektivitu práce ošetřujícího personálu, bezpečnost a provozní účinnost poskytované péče, viz následující schéma:

Abychom zajistili optimální implementaci nově pořízených produktů, tzn. správné využití dodaných prostředků, které přinese očekávané výsledky, nabízíme tréninky a školení, které s tímto složitým úkolem pomohou. Naši odborníci na místě problematiku vysvětlí, na praktických příkladech ukáží a následně účastníky provedou nácvikem, tzv. drilem. V jakých případech byste se měli o naše školení zajímat:

  1. nakoupili jste naše produkty a máte zájem o detailní zaškolení personálu
  2. již vlastníte naše nebo obdobné produkty, ale domníváte se, že s nimi váš ošetřovatelský tým nepracuje
  3. registrujete zvýšenou fluktuaci personálu
  4. členové vašeho týmu mají rozdílené znalosti v oblasti využití moderních prostředků
  5. ve vašem zařízení se vyskytuje zvýšená úroveň úrazů vzniklých při poskytování péče (např. úrazy zad aj.)

Z naší dlouhodobé zkušenosti vyplývá, že nákupem zdravotnických prostředků celý proces začíná. Neméně důležité je detailní školení, jak nové prostředky využít:

Nabízená školení

Bezpečné přesuny a polohování

Kurz je zaměřen převážně na přesuny osob se sníženou pohyblivostí s přesahem do oblasti polohování. Cílem kurzu je naučit účastníky přesuny provádět, proto se v průběhu kurzu trénuje ve skupinách. Účastníci kurzu si navzájem na sobě přesuny trénují. 

Vše o polohování

Kurz je zaměřen na oblast polohování dlouhodobě ležících osob. Cílem kurzu je detailní osvětlení problematiky polohování, definice oblastí, kde je polohování nutné, nácvik základních poloh a praktické osvojení úkonů polohování - ve skupině i samostatně.

Ke stažení

Katalog s nabídkou seminářů a školení

Nahoru